FORLIVESI TERESINA


3° ANNIVERSARIO

Teresina Forlivesi

Ti ricordiamo con infinito amore.

I tuoi famigliari

Ravenna, 13 aprile 2021

Per necrologie SpeeD Ravenna tel. 0544 278065