Italia zona rossa nei festivi e prefestivi, Natale blindato